Single post

Czy ubezpieczenia zawodowe się przydają?

Ubezpieczenia zawodowe stanowią szczególny rodzaj ubezpieczeń, związane są, bowiem ściśle z wykonywanymi przez nas obowiązkami zawodowymi. Choć część towarzystw ubezpieczeniowych oferujących swoim klientom przewiduje również opcję poszerzenia zakresu polisy także o sferę prywatną, to zasadniczo dotyczy ona czynności wykonywanych w ramach pracy i na tym się skupmy.

Obowiązkowe, czy dowolne?

Przedstawiciele pewnych profesji, odgórnie zobligowani są do tego, by posiadać swoje ubezpieczenia zawodowe

Autor zdjęcia: F1RSTBORN

Przedstawiciele pewnych profesji, odgórnie zobligowani są do tego, by posiadać swoje ubezpieczenia zawodowe. Najczęściej ubezpieczenie takie zawierane jest w ramach przynależności do stosownych izb, na przykład Izby Inżynierów, czy też Izby Radców Prawnych. Takie rozwiązanie zapewnia stały nadzór i kontrolę tego, czy wszyscy przedstawiciele danej profesji posiadają wymagane przepisami prawa ubezpieczenie, czy też nie.

Jeśli zdarzy się jednak, że wykonywany przez nas zawód nie obliguje nas do posiadania polisy, nie oznacza to, że nie można się ubezpieczyć na zasadach dobrowolnych. Możliwość taką zapewnia większość towarzystw ubezpieczeniowych, wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich klientów. Zakres ubezpieczenia, a także jego warunki można dopasować do konkretnej sytuacji, przez co można wykupić produkt ubezpieczeniowy na miarę.

Czy warto mieć ubezpieczenie zawodowe?

O tym, czy warto wykupić OC zawodowe zdecydować powinien tak naprawdę każdy z nas, dokonując subiektywnej oceny zagrożeń, z jakimi spotyka się każdego dnia, podczas wykonywania swojej pracy. Jeśli jesteśmy sprzedawcą w sklepie obuwniczym, to być może nie ma takiej konieczności. Jeśli jednak prowadzimy firmę remontową, warto z pewnością zastanowić się nad wykupieniem polisy dla siebie i swoich pracowników. W końcu ryzyko zniszczenia mienia klientów (umyślnego i nieumyślnego) jest tu bardzo duże. Pokrycie roszczeń z własnej kieszeni nie zawsze jest możliwe warto, więc ciężar ten przerzucić na ubezpieczyciela, z którym zawiera się umowę na ubezpieczenie zawodowe.