Single post

Na co należy zwrócić szczególną uwagę wykupując ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej

Jeśli wykonujesz zawód objęty wymogiem posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego, chcąc czy nie chcąc musisz je wykupić. W myśl obowiązujących przepisów prawa, nieposiadanie ubezpieczenia w takim wypadku jest przestępstwem, za które grożą określone sankcje.

Zanim podpiszesz umowę

Jeśli wykonujesz zawód objęty wymogiem posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego, chcąc czy nie chcąc musisz je wykupić

Autor zdjęcia: danielfoster437

W przypadku ubezpieczenia zawodowego nie warto jednak podpisywać polisy z jakimkolwiek towarzystwem. Przed zawarciem umowy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, warto zapoznać się także z ofertami, które ma do zaoferowania konkurencja. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, oferty te, bowiem różnią się między sobą często nawet dość znacząco. Jeśli zadamy sobie trud wnikliwego zapoznania się z dostępnymi na rynku ofertami ubezpieczycieli, jesteśmy w stanie wybrać najkorzystniejszy wariant dla siebie. Korzyść ta związana jest nie tylko z wysokością składki, którą trzeba odprowadzić, ale również zakresem ubezpieczenia, które powinno być możliwie jak najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki wykonywanego przez nas zawodu.

A może zdecydować się na zwiększenie sumy ubezpieczenia?

Pomimo tego, że przepisy prawa określają wysokość minimalnych sum gwarancyjnych dla ubezpieczenia w przypadku każdego z zawodów, to dobrym rozwiązaniem jest to, by rozważyć możliwość zwiększenia sumy zawieranej polisy. Zwiększając, bowiem składkę na ubezpieczenie OC zawodowe uzyskujemy pewność, że w przypadku, gdyby zaistniała konieczność wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel, u którego mamy wykupioną polisę pokryje całość ciążących na nas zobowiązań. W przeciwnym, bowiem wypadku, gdyby z roszczeniami wystąpiło kilka osób, zdarzyć się może, że wysokość polisy nie pokryje roszczeń osób poszkodowanych i trzeba będzie je zaspokoić z majątku własnego, co niewątpliwie jest bardzo trudną sytuacją.