Single post

Skutki błędu zawodowego – czy ubezpieczenie OC wystarczy do pokrycia wszystkich strat?

Wiele osób decyduje się na ubezpieczenie OC zawodowe. Można zadać pytanie po co?

Osoby, wykonujące pewne profesje (na przykład radcy prawni, lekarze, czy architekci), zobligowani są do jego posiadania na mocy stosownych ustaw i rozporządzeń, właściwych dla tych zawodów

Autor zdjęcia: NASA HQ PHOTO

Osoby, wykonujące pewne profesje (na przykład radcy prawni, lekarze, czy architekci), zobligowani są do jego posiadania na mocy stosownych ustaw i rozporządzeń, właściwych dla tych zawodów. Są jednak także i te osoby, które decydują się na takie rozwiązanie całkowicie dobrowolnie, nie znajdując się pod takim przymusem. Wychodzą, bowiem z założenia, że korzystniej jest dla nich zapłacić kilkadziesiąt, czy też kilkaset złotych rocznie… i mieć święty spokój. Czy aby na pewno?

Konsekwencje błędów zawodowych

Choć w przypadku posiadania ubezpieczenia OC zawodowego (o którym więcej tutaj: https://iexpert.pl/), odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania przechodzi na ubezpieczyciela, to zdarzyć się mogą sytuacje, gdy nawet w przypadku posiadania takiej polisy będzie się odpowiadało za skutki swych poczynań i decyzji majątkiem własnym.

Sytuacje takie dotyczą przede wszystkim zdarzeń w wyniku, których ucierpiało wiele osób (na przykład na skutek katastrofy budowlanej, do której doszło w wyniku błędów konstrukcyjnych architekta).